Úspěšná prodejní strategie = úspěšný prodej nemovitosti

Mnoho lidí se domnívá, že prodej nemovitosti je jednoduchá věc. Nemovitost vyfotí mobilem, řeknou si já potřebuji na dostavbu nového domu ještě 3 mil. Kč a za tuto cenu podají inzerát na bezplatné inzertní servery v očekávání, že se začnou ozývat zájemci, kteří o byt budou mít zájem. 

Ano vypadá to opravdu jednoduše, ale ten kdo si tímto procesem již prošel, tak mi dá jistě za pravdu, že prodej nemovitosti není vůbec tak jednoduchý, jak se na první pohled může zdát. 

Pokud tedy chcete prodat svou nemovitost za výhodnou cenu a také v čase ve kterém potřebujete a nechcete se s prodejem trápit mnoho měsíců a nakonec prodat za zbytečně nízkou cenu. 

Jednou z nejdůležitějších věcí při prodeji, je především správné nastavení prodejní ceny, stanovení a plnění komplexní prodejní strategie. Prodej nesmí být nahodilou událostí, ale předem jasně naplánovanou akcí s jasným cílem prodeje za co nejvyšší cenu a v určitém čase. V případě, že budete potřebovat své peníze za prodej nemovitosti již za měsíc, bude způsob prodeje a propagace úplně odlišný od situace, kdy si na prodej své nemovitosti vyhradíte například půl roku. 

Prodejní strategie by měla obsahovat dvě základní oblasti a to je cenová strategie měnící se v průběhu času v závislosti na druhé podstatné oblasti a tou marketingová strategie propagace. 

Kvalitní a obsáhlá propagace prodeje vaší nemovitosti má totiž za cíl přivést vám co nejvíce potenciálních zájemců. Čím více zájemců uvidí vaši nemovitost, tím se zvyšuje pravděpodobnost jejího prodeje. Pokud se o prodeji vaší nemovitosti dozv každý v české republice, určitě je mezi těmito lidmi někdo, kdo vaši nemovitost koupí. Jsou to spojené nádoby a proto obě složky strategie spolu musí kooperovat a prodejní cena se musí upravovat dle zájmu či nezájmu trhu, tedy klientů, kteří buď přijdou a budou mít zájem o vaši nemovitost nebo nepřijdou. 

V každém případě, je vždy bezvýhradně nutné mít jistotu, že v každém okamžiku bylo pro propagaci nemovitosti uděláno naprosté maximum. Já osobně jako dlouholetý realitní makléř propaguji nemovitosti nejen na mnoha desítkách inzertních realitních serverech, ale také pomocí moderních metod dnešního marketingového trhu např. pomocí přesného zacílení placenou propagací na sociálních sítích především na Facebooku a Instagramu, ale také pomocí placené reklamy PPC – pay per clik na portále seznam.cz, který pod sebou skrývá dalších 200 partnerských serverů nebo serveru google.com který má celosvětový dosah. Mimo jiné pro propagaci nemovitosti využívám i off line kampaně propagace především v místě dané nemovitosti, protože z praxe vím, že 70% potenciálních kupujících jsou lidé z blízkého okolí, kteří jsou zvyklí na život v této lokalitě a nechtějí se stěhovat na druhý konec města. Nebo také spolupráce s jinými realitními makléři, kteří také mohou mít zájemce o koupi vaší nemovitosti. Prodejních kanálů je mnoho a já mám někdy pocit, že právě tato oblast propagace je prodávajícími klienty velmi podceňována. Přitom se jedná o nejklíčovější parametr a nejdůležitější aspekt pro úspěšný prodej vaší nemovitosti. Vždyť když o prodeji vaší nemovitosti nebude vědět, tak jak by si ji mohl koupit? 

Toto všechno je při plánování prodejní strategie vzít v úvahu, zasáhnout marketingem co nejširší publikum a tím myslím lidi, kteří aktuálně aktivně hledají nemovitost ke koupi ale i ty, kteří o koupi teprve vzdáleně uvažují. Je potřeba zasáhnout co nejširší veřejnost, lidi mladé i seniory, lidi kteří hledají bydlení pro sebe nebo své blízké nebo i investory, kteří kupují nemovitosti za účelem pronájmu a uložení vlastních prostředků.

V každém okamžiku si musím jako profesionální makléř být jist, že jsem pro propagaci udělal absolutní maximum, abych následně mohl upravovat strategii ceny nemovitosti tak, aby odpovídala zájmu nebo nezájmu trhu. 

Možná to někteří prodávající slyší neradi, ale holým faktem bohužel je, že cenu nemovitosti nestanovuje ani makléř, ani majitel, ale tvrdě a nekompromisně jen trh – kupující, kteří buď přijdou nebo nepřijdou. V případě, že přijdou je vyhráno, dojde k prodeji a prodávající může začít plánovat co s penězi udělá. Ale pokud nepřijdou, tak ve spojení s maximální propagací, za kterou si prodávající musí stát, je nutné cenu upravit, tak aby se více přiblížila reálné poptávce.

Proto při stanovení správné prodejní strategie, je vždy nutné vycházet ze dvou základních věcí, které musí spolu jít ruku v ruce a tím je maximální marketing a propagace, výsledky v průběhu vyhodnocovat a dle úspěchu nebo neúspěchu upravovat cenu. Je to vždy o hledání pomyslného jazýčku na vahách nabídky nebo poptávky. Je to jednoduše zákon trhu. 

Strategie pouhého snižování ceny bez 100% jistoty, že pro propagaci bylo uděláno vše je čiré šílenství a zbytečná ztráta finančních prostředků. A to si přiznejme, že pro většinu z nás je prodej nemovitosti jednou z největších finančních operací života a jednou drobnou zbytečnou slevou můžete prodělat např. svůj roční plat. Tak proč tak riskovat? Vždy je lepší vědět, než jen nahodile typovat. 

Stanovte si při prodeji vždy jasnou marketingovou strategii propagace, tak aby se o prodeji dozvěděl “celý svět” a buďte následně připraveni hledat pomyslný jazýček na vahách nabídky a poptávky a dle výsledků marketingové strategie upravujte cenu až tam, kde o nemovitost začne být zájem a přijde ten správný zájemce, který bude ochoten uhradit cenu kterou požadujete. Vše s přihlédnutím k času za jak dlouho chcete svou nemovitost prodat. Taková strategie může trvat pouhý měsíc, pokud na prodej budete spěchat nebo také půl roku, pokud budete mít dostatečný prostor pro prodej své nemovitosti. Každý prodej je jiný a má svá specifika a proto já jako profesionální makléř stanovuji pro každý prodej individuální strategii prodeje tak aby přesně splňovala potřeby a cíle mého prodávajícího klienta. 

Přeji vám hodně úspěchů při prodeji vaší nemovitosti!

Jiří Šimon

tel.: 602 30 40 70

email: jirisimon@jirisimon.cz

www.jirisimon.cz